Chào mừng quý vị đến với ÔN THI - THI ÔN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Lưu (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:40' 16-09-2012
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
TRƯờNG THCS ĐÔ LƯƠNG
Tổ: khoa học Tự NHIÊN
CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đô Lương, ngày 15 tháng 09 năm 2012


Kế HOạCH
Hoạt động tổ chuyên môn năm học 2012 – 2013

1. Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
2. Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2011-2012; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
3. Công văn số 1495/SGDĐT-GDTrH, ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2012-2013; Kế hoạch trọng tâm năm học 2012-2013 của Sở GDĐT;
4. Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong năm học 2011-2012.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Đô Lương;
Tổ Khoa học tự nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011 – 2012 như sau:
I. ĐặC ĐIểM TìNH HìNH
1. Bối cảnh năm học
Tổng số GV trong tổ : 13 đ/c.
Trong đó: + Cán bộ quản lý: 01
+ Giáo viên Toán – Lý: 4
+ Giáo viên Sinh – Hóa: 4
+ Giáo viên Nhạc: 1
+ Nhân viên: 3 (thư viện, thiết bị, bảo vệ)
* Trình độ chuyên môn :
+ Đại học: 04 ( GV: 4)
+ Cao đẳng: 06 ( CBQL: 01, GV: 05)
+ Trung cấp: 2 (Nhân viên)
+ Sơ cấp: 1 (Bảo vệ)
- Đảng viên 06 đồng chí.
2. Thuận lợi:
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chi ủy, BGH, các cấp lãnh đạo tới tổ bộ môn.
Có 12/13 đồng chí đạt trình độ chuẩn về chuyên môn (1 đ/c đang đi học trên chuẩn, 4 đ/c đạt trình độ trên chuẩn)
Các GV trong tổ đều được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên, nhà trường triển khai.
Đa số giáo viên có thâm niên giảng dạy từ 8 năm trở lên, nhiệt tình trong công tác và các công việc khác của nhà trường.
Là tập thể đoàn kết, gắn bó, các thành viên có ý thức học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ lẫn nhau thẳng thắn, nhiệt tình trong cuộc sống và công tác.
Các thành viên trong tổ là những người có tâm huyết với nghề, nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác, gắn bó với lớp và được HS yêu quý, tin tưởng.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường tương đối đầy đủ.
- Đối tượng HS ngoan nên thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục.
3. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất nhà trường chưa đảm bảo, phòng thiết bị ở xa phòng học, phòng thí nghiệm chưa có ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy và học tập của HS.
- Chưa có phòng hoạt động riêng của tổ để sinh hoạt, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.
- Năng lực học tập của HS không đồng đều. Đây là khó khăn rất lớn cho việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, đặc biệt là duy trì kết quả đã đạt được của năm học trước.
- Phần lớn các gia đình HS làm nông nghiệp nên thiếu sự quan tâm, đôn đốc việc học hành của con cái, một số có tư tưởng phó mặc cho nhà trường.
- Vốn hiểu biết xã hội của
No_avatar

Cu con giống bố ghê, nhưng sẽ đẹp trai hơn

 
Gửi ý kiến